DOLGOZÓINK

TANÁROK

NÉV TANÍTOTT TANTÁRGY
Gojákné Sziveri Helga

igazgató

történelem, biológia, gyógypedagógus, tanító
Jánó Dezsőné

igazgató helyettes

tanító, képességfejlesztő sakk
Daróczi-Vasvári Tünde

8. osztály osztályfőnöke

nemzetiségi német nyelv,

német honismeret

Főbusz Nóra ének-zene, szolfézs
Füzes Gábor

gyermekvédelmi felelős

2. osztály osztályfőnöke

tanító, technika
Gerner Kitti

felsős munkaközösségvezető

7. osztály osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom, etika
Hajnal Zsoltné

1. osztály osztályfőnöke

tanító, gyógypedagógus, képességfejlesztő sakk
Kubikné Tatai Beáta

DÖK segítő munkatárs

tanító
Kudari Helga Mária földrajz, testnevelés, természettudomány
Schottné Gloiber Ida matematika, informatika
Schvarcz Anikó

6. osztály osztályfőnöke

nemzetiségi német nyelv, idegennyelvi német, német honismeret
Simonicsné Jánosdeák Andrea

alsós munkaközösségvezető

4. osztály osztályfőnöke

tanító, gyógypedagógus, gyógytestnevelő
Szabóné Fodor Judit

3. osztály osztályfőnöke

tanító
Szalainé Dráb Anetta

5. osztály osztályfőnöke

tanító
Zádori Angelika

zeneiskola vezetője

fafúvós tanár

ÓRAADÓK

NÉV Mit tanít?
Kovács Lilla kémia
Nemes Máté rézfúvós tanár
Pap Ágoston zongoratanár
Pápai László ütős tanár
Szalai Szilárd testnevelés
Vonyó Veronika fizika

ÁTTANÍTÓK

NÉV Mit tanít?
Lantosné Buzás Lívia angol nyelv
Pál Gyöngyvér rajz, színház-és dráma, honismeret

NOKS MUNKATÁRSAK

NÉV Beosztás
Halmos Viktória iskolatitkár
Fazekas Emese pedagógiai asszisztens
Kiss Beatrix Éva

tankönyvfelelős

gyógypedagógiai asszisztens

TECHNIKAI DOLGOZÓK

NÉV Beosztás
Hauszmann-né Hauck Krisztina takarító
Izsákovitsné Kovács Erika Mária takarító
Simon Etelka takarító
Vajkai Zsolt karbantartó