DOLGOZÓINK

Pedagógusok

NÉV TANÍTOTT TANTÁRGY
Gojákné Sziveri Helga

igazgató

történelem, biológia, gyógypedagógus, tanító,
Jánó Dezsőné

igazgató helyettes

tanító, képességfejlesztő sakk,
Daróczi-Vasvári Tünde

8. osztály osztályfőnöke

tanító, német nemzetiségi tanító, német népismeret,
Főbusz Nóra ének-zene, szolfézs,
Füzes Gábor

gyermekvédelmi felelős

3. osztály osztályfőnöke

tanító,
Gerner Kitti

felsős munkaközösségvezető

5. osztály osztályfőnöke

magyar nyelv és irodalom, etika,
Hajnal Zsoltné

2. osztály osztályfőnöke

tanító, gyógypedagógus,
Kubikné Tatai Beáta

DÖK segítő munkatárs

tanító, angol,
Kudari Helga Mária földrajz, természettudomány, digitális kultúra,
Ruff-Simonics Rea tanító, fejlesztő pedagógus,
Schottné Gloiber Ida matematika,
Schvarcz Anikó

7. osztály osztályfőnöke

nemzetiségi német nyelvtanár, idegennyelvi német, német népismeret
Simonicsné Jánosdeák Andrea

alsós munkaközösségvezető

1. osztály osztályfőnöke

tanító, gyógypedagógus, gyógytestnevelő,
Studer Lili Erzsébet tanító, testnevelés, német népismeret,
Szabóné Fodor Judit

4. osztály osztályfőnöke

tanító,
Szalainé Dráb Anetta

6. osztály osztályfőnöke

tanító, digitális kultúra,
Tálász Zsolt vizuális kultúra, technika és tervezés, hon-és népismeret, állampolgári ismeretek,
Bánky-Zádori Angelika

 

fafúvós tanszak vezetője

Óraadók

NÉV Mit tanít?
Nemes Máté István rézfúvós tanár
Papp Ágoston zongoratanár
Pápai István László ütős tanár

Pedagógiai munkát segítő munkatársak

NÉV Beosztás
Halmos Viktória iskolatitkár
Fazekas Emese pedagógiai asszisztens
Kiss Beatrix Éva

tankönyvfelelős

gyógypedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók

NÉV Beosztás
Hauszmann-né Hauck Krisztina takarító
Izsákovitsné Kovács Erika Mária takarító
Simon Etelka takarító
Vajkai Zsolt karbantartó