RÓLUNK

„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek kis ügyességgel lépcsőt építhetünk!”                                       

(Széchenyi István)

Mágocs város a Hegyháton, Baranya megye északi határánál található, lakossága nem haladja meg a 2500 főt. Az iskola központi szerepet tölt be a mikrotérség életében.

A Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Szigetvári Tankerületi Központ fenntartásában működik. A tankerülettel a kapcsolattartást a sásdi irodában dolgozó munkatársak segítik. 2009-től 2022-ig tagintézménye volt a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Egyházaskozár – Bikali Általános Iskola. 2021-ben kezdeményezték a székhely intézményből való kilépést, így a 2022-23-as tanévtől a mágocsi iskola önálló intézményként működik. A beiskolázási körzetünk: Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás.

Az iskola telephelye Mágocson, a Szabadság utca 7-ben található. Az épület 3 szintes szép, tiszta környezetben található. 14 tanterem (ebből: 8 tanterem, 1 sakkos terem, 1 gyógytestnevelés terem, 1 rajzterem, 1 németes terem (tankönyvtár), 1 szolfézs terem és 1 hittan terem), 1 természettudományi előadó, 1 informatika terem, 2 zeneterem, 1 tornaterem, 1 technikaterem, 1 fejlesztő terem, valamint tankonyha és ebédlő áll a gyermekek rendelkezésére. Az udvar nagy és fákkal teleültetett. Diákjaink a játszótéren, a focipályán és a röplabdapályán tudják hasznosan eltölteni a szabadidejüket. Egy nagy alakulótér van az iskolánk előtt, ahol rendezvényeinket tartjuk. Az aulában kis „retro” kiállítás került kialakításra az idén, ahová a régi iskolaépület emlékei kerültek.

Az iskola felújítása folyamatos volt az előző években. Kicserélték a nyílászárókat, felújították a főépület tetőszerkezetét, korszerűsítették a világítást. A települési önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően energetikai felújítás (hőszigetelés, napelemek), fenntartó tankerület pályázata révén pedig a tornaterem belső felújítása történt meg. Megújultak a vizesblokkok is, valamint a tavalyi évben iskolánkat kerítéssel vettük körbe a gyerekek biztonsága érdekében. Idén a Tankerület által beadott EFOP-4.1.12-22 „AZ ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ELEKTROMOS RENDSZERÉNEK MEGÚJÍTÁSA” pályázata nyert, így az iskola elektromos hálózata is ki lesz cserélve, beleértve a termek ledes lámatest cseréjét is.

Jelenleg 16 főállású pedagógusunk van. Ebből 1 fő a felmentési idejét tölti. Jelenleg 2 betöltetlen álláshelyünk van. A hiányzó órákat óraadókkal oldottuk meg. 3 fő oktató – nevelő munkát közvetlen segítő (iskolatitkár, gyógypedagógiai asszisztens, pedagógiai asszisztens), 3 fő takarító, 1 karbantartó és 1 fő közfoglalkoztatott segíti az iskola munkáját. A pedagógus életpálya bevezetése óta a tantestületből 1 fő Gyakornok, 3 fő Pedagógus I., 7 fő Pedagógus II., 2 fő Mesterpedagógus fokozattal rendelkezik.

A 2022-23-as tanévben 136 diák kezdte meg tanulmányait iskolánkban. Ebből 83 alsós és 53 felsős. A nyolc évfolyamon 8 általános iskolai osztály működik. Minden évben vannak kiiratkozó és beiratkozó diákjaink, ezért létszámunk folyamatosan változik. Jelenlegi létszámunk:

Osztály Létszám SNI BTMN Számított létszám HH HHH Veszélyez-tetett Bejáró
1. 19 0 2 19 0 0 2 4
2. 28 3 6 31 2 2 5 3
3. 17 0 3 17 1 0 1 3
4. 23 7 3 30 2 3 1 2
5. 15 4 0 19 0 0 0 5
6. 12 1 2 13 1 1 1 2
7. 9 1 3 10 0 6 3 3
8. 18 4 2 23 1 2 0 1
Összesen: 141 20 21 162 7 14 13 22

Egyik fő profilunk a nemzetiségi német nyelvoktatás, amelyet heti 6 órában tanulnak a gyerekek (5 óra német nyelv-és irodalom, 1 óra német népismeret). Két osztályunkban van még idegen nyelvi oktatás: hatodikban az egész osztályban, nyolcadikban pedig a fél csoportban. Ezen felül a 4. osztálytól angol nyelvet is választhatnak második idegen nyelvnek a gyerekek. 4. és 5. osztályban szakköri, 6-8. osztályban pedig tanórai keretek között tanulhatják. Létszámok:

Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nemzetiségi németet tanulók 19 27 17 20 15 0 9 9
Idegennyelvi németet tanulók 0 0 0 0 0 12 0 9
Angol nyelvet tanulók 0 0 0 12 9 5 0 10
Felmentett 0 1 0 3 0 0 0 0

Nagy gondot fordítunk a továbbtanulásra. Magyar nyelv-és irodalom, matematika tantárgyakból előkészítőt tartunk 7-8. osztályban azoknak, akiknek a központi felvételi szükséges a gimnáziumba való bejutáshoz. A szóbeli felvételire is felkészítik pedagógusaink a diákokat. A HH-s és HHH-s diákoknak minden évben megpályázzuk az Útravaló („Út a középiskolába”) ösztöndíjat. Ez a program lehetőséget biztosít a gyerekek számára, hogy érettségit adó iskolában folytathassák tanulmányaikat. A pályázó pedagógus heti rendszerességgel segíti diákjai tanulását. Továbbtanulási adataink:

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Gimnázium 7 fő 5 fő 7 fő 5 fő 0 fő
Technikum 11 fő 9 fő 7 fő 8 fő 11 fő
Szakképző 5 fő 6 fő 8 fő 10 fő 5 fő

Az IKT ellátottságunk kiváló, 2016-ban 34 új, internetkapcsolattal ellátott géppel, monitorral bővült az informatika termünk. A sakktanteremben és a fejlesztő teremben is találhatók internettel ellátott gépek. A wifi rendszer kiépített az egész iskolában, de fejlesztésére nagy szükség lenne. A pedagógusok munkáját laptopok segítik. Minden teremben található interaktív tábla, valamint tanulóink órai munkáját tabletek segítik.

Az Ökoiskola cím elnyerése fontos volt intézményünk számára. Tudatosan figyelünk környezetünkre, hogy tiszta, rendezett és élhető legyen. A tantermekben a szemetet szelektíven gyűjtjük. Az iskola környezetében folyamatosan felszedjük az elejtett szemetet, valamint figyelünk arra, hogy a szabályokat mindenki betartsa. Gyűjtéseket szervezünk: papír, elem, elektromos hulladék. Bekapcsolódunk az éves témahetekbe. Minden évben részt veszünk a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért programban. Pedagógiai Programunkban és a Munkatervünkben is megjelennek a programok és feladatok. Célunk az Örökös Ökoiskola cím elnyerése.

„A történelem egyik legősibb játéka, a jövő oktatási eszköze.” – mondja Polgár Judit a sakktörtének legjobb női játékosa. Iskolánkban az alsó tagozaton lehetőség van sakkoktatásra. Jelenleg első és második osztályban szakkörként működik. Felmenő rendszerben ezt negyedik osztályig szeretnénk bevezetni. Fejleszti az általános képességeket, elősegíti a kreatív és logikus gondolkodást, erősíti az algoritmikus gondolkodást, fejleszti a problémamegoldó gondolkodást.

Iskolánk Művészeti Iskola is. Idén 47 diákunk tanul a zeneiskolákban. Rézfúvós (trombita, vadászkürt), fafúvós (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon) ütős (dob, xilofon) és billentyűs (zongora) tanszakok működnek jelenleg. Ez mellett heti kétszer tanulnak diákjaink szolfézst. A diákok koncerteken, műsorokban való szereplés, versenyek alkalmával mutathatják meg tehetségüket.